www.modiranit.ir

DHCP

پروتکل DHCP مخفف Dynamic Host Configuration Protocol، سرویسی اس که به هر دستگاه موجود در شبکه، یک آدرس IP اختصاص می‌دهد. هر دستگاه با اتصال به اینترنت نیازمند آدرس IP است. این آدرس از طریق یک روتر دارای سرویس DHCP اختصاص داده می‌شود. در شبکه‌های خیلی بزرگ یک روتر به‌تنهایی نمی‌تواند تمام دستگاه‌های متصل را مدیریت کند، در این موارد یک سرور اختصاصی فقط برای اختصاص آدرس IP به دستگاه‌ها در شبکه قرار می‌گیرد. در این حالت پروتکل DHCP به جای روتر، روی سرور اجرا می‌شود.

سرویس DHCP نه تنها اختصاص‌دهنده‌ی آی‌پی آدرس است، بلکه مدیریت پیکربندی شبکه برای subnet mask ،default Gateway و سرویس DNS نیز برعهده‌ی این پروتکل است.

مزایای سرویس DHCP:

1- آدرس دهی به صورت سریع انجام میشود.

2- پیکربندی امن و قابل اطمینان (تنظیم مجموعه ای از عملکردها به نحوه ای که نرم افزار یا سخت افزار نصب شده روی
کامپیوتر را به عملکرد دلخواه وا دارد.)

3- مدت زمان مدیریت پیکربندی را کاهش میدهد.

4- جلوگیری از ip conflict (گرفتن ip مشابه)