www.modiranit.ir

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی شبکه

تماس مستقیم: 09393926578

گروه مدیران آی تی از کارشناسان متخصص تشکیل شده است. که هرکدام آن ها تجربه حرفه ای در زمینه تخصص خود دارند. ما می توانیم نسبت به وضعیت شبکه و یا تجهیزات سخت افزاری موجود شرکت شما راه کار های لازم و کاربردی را ارائه بدهیم و نیاز شبکه سازمانتان را برطرف کنیم.