www.modiranit.ir

مجازی سازی (VIRTUALIZATION)

مجازی سازی (virtualization) یکی از مباحث جدید و کارآمدی است. که در بحث مدیریت منابع سرور و یا منابع شبکه مطرح می‌شود که تا حد زیادی هزینه های شما را کاهش می دهد. در واقع مجازی‌ سازی یعنی یک نسخه مجازی از یک شی واقعی ساخته شود. شما می‌توانید از هر بخش یک سرور چه سخت‌افزار و چه نرم‌افزار یک نسخه مجازی تهیه کرده. و همچنین می توانید یک شبکه اینترنتی را مجازی‌ سازی کنید. در واقع تکنولوژی مجازی سازی به این دلیل ساخته و ایجاد شد. که بتوان مدیریت آسان‌تر و بهینه تری بر روی منابع داشت.

در Virtualization امکان مدیریت مستقل هر بخش وجود دارد. و هر کدام از بخش‌ها در این جا می‌توانند سیستم عامل، نرم‌افزارها و یا حتی دسترسی سخت‌افزاری خاص خود را داشته باشند.

شماره تماس مستقیم: 09393926578