www.modiranit.ir

دوربین مداربسته (CCTV)

دوربین های مداربسته (CCTV) می توانند شما را در مدیریت بهتر شرکت و یا سازمانتان یاری دهند. براساس تجربه وجود دوربین مداربسته از اتفاق افتادن بسیاری از مشکلات و سؤظن های شرکت شما جلوگیری می کند.

دوربین های مدار بسته به دوربین هایی اطلاق میشود که در محل خود ثابت بوده. و میتونه تصاویر یک منطقه را به شکل دقیق مورد ثبت و ضبط قرار بده. امروزه از این سامانه ها برای حفاظت و نظارت از محیط هایی استفاده می شوند که نیاز به کنترل دارند و دارای اهمیت می باشند. (مانند اتاق سرور و …)

شماره تماس مستقیم: 09393926578