www.modiranit.ir

اشتراک گذاری سیستم به وسیله Any Desk

وقتی یک فرد در خانه یا شرکت خود بوده و با سیستم خود به مشکل می خورد. یا برعکس می خواهد چیزی را روی صفحه ما ببیند و مشکل ما را بر طرف کند، از هرجای جهان هم که باشد، می تواند این کار را انجام دهد. برای بررسی و اتصال دو سیستم به یکدیگر باید از نرم افزار انی دسک (Anydesk) استفاده کنید.

حتی در یک محیط حرفه ای، نرم افزار دسترسی از راه دور می تواند فوق العاده مفید باشد. مانند مواردی که شما نیاز دارید، برنامه ای را برای همه دستگاه های شرکت خود تنظیم کنید. انی دسک ساده ترین راه حل دسترسی از راه دور را ارائه می دهد. نصب انی دسک ساده است و فقط یک دقیقه طول می کشد.

دانلود Any Desk